W dniu 17.10.2023 uczniowie klas 1en oraz 1tn pod opieką Pań Anny Mazgaj i Beaty Kowalczyk uczestniczyli w wycieczce do Katowic. Wyjazd stanowił kontynuację rozpoczętego w naszej szkole cyklu zajęć edukacyjnych na wystawie „Body Worlds: The Cycle of Life”.
Podczas wizyty w Galerii Szyb Wilson uczniowie podziwiali zaprezentowane plastynaty i poznawali zasady funkcjonowania ludzkiego organizmu od narodzin aż do śmierci.
Autorem wystawy i jednocześnie twórcą metody plastynacji jest niemiecki lekarz Gunther von Hagens, który co ciekawe,  urodził się na terenie okupowanych ziem polskich, a plastynaty są prezentowane na całym świecie, wzbudzając wielkie zainteresowanie i dając wgląd w ludzkie ciało także osobom, które nie odebrały wykształcenia medycznego.
Wycieczka stanowiła więc najlepszą lekcję anatomii, jaką mogli obejrzeć uczniowie Kotarbina.
A. Mazgaj