Terminy i składy komisji na egzaminy poprawkowe

28.08.2023 (poniedziałek)

Podstawy konstrukcji maszyn z maszynoznawstwem – godz. 9.oo
komisja : sala 35
M. Huczek, A. Fic (klasa 4abn)

Matematyka
I komisja : sala 12 – godz. 10.oo
M. Górkiewicz, M. Huczek (klasy 2dn, 3dn, 4dn, 4d, 4abn, 4f)

II komisja : sala 11 – godz. 9.oo
E. Flak, R. Małysiak (klasy 2fn, 3bn, 4e)

III komisja : sala 51 – godz. 9.oo
A. Dąbrowska-Grabiec, M. Stuglik-Wiktor , (klasy 1tn, 3sn, 4tn, 3fn)

Język polski – godz. 9.oo
Komisja : sala 50
J. Nowak, B. Polak (klasy: 2fn, 3an, 4sn, 4d, 3sn, 3fn)

29.08.2023 (wtorek)

Język angielski – godz. 9.oo
Komisja : sala 12
A.Dubis, S. Misiek (klasy: 4abn, 4d, 3bfn)

Geografia – godz. 9.oo
Komisja : sala 11
J. Lipski, I. Urbańczyk (klasa 1tn)

Rysunek budowlany – godz. 9.oo
Komisja : sala 35
A.Łokcik-Szczygieł, K. Szczygieł, (klasa 1bfn)