Akcja Caritasu „Tak pomagam” przyniosła wymierny efekt.

1045 kg żywności już w poniedziałek trafi do najbardziej potrzebujących z Andrychowa i okolic.

Nie było by to możliwe bez ciężkiej pracy wolontariuszy z CKZiU Andrychów, ofiarności mieszkańców i wieloletniej współpracy z PSS Społem.

DZIĘKUJEMY!