Zakończyła się kolejna transza wakacyjnych staży zawodowych realizowanych w ramach projektu: Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II. Uczestnikami staży w lipcu i sierpniu 2022 roku byli uczniowie CKZiU w Andrychowie i ZS nr 2 w Andrychowie,.  Łącznie zrealizowano 127 staży zawodowych –  w lipcu –  68, a w sierpniu – 59. Uczniowie pracowali w 18 firmach zlokalizowanych na terenie  gminy Andrychów i okolic.

Mentor projektu – mgr inż. K. Szczygieł