Spotkanie przed stażem jest obowiązkowe dla zakwalifikowanych uczniów/uczennic.

  1. Harmonogram spotkań:
Uczniowie/uczennice  zakwalifikowani/e na staż w lipcu w zawodach technik ekonomista, technik spedytor, technik reklamy/ organizacji reklamy i technik logistyk środa   30 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00 w CKZiUw Andrychowie ul. Starowiejska 22a sala 48
Uczniowie/uczennice  zakwalifikowani/e na staż w lipcu w pozostałych zawodach środa   30 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00 w CKZiUw Andrychowie ul. Starowiejska 22a sala 48
Uczniowie/uczennice  zakwalifikowani/e na staż w sierpniu środa   30 czerwca 2021 r. o godzinie 11.00 w CKZiUw Andrychowie ul. Starowiejska 22a sala 48

 

  1. Na spotkanie każdy uczeń/uczennica musi:
    • przyjść punktualnie;
    • mieć ze sobą piszący długopis.

Mentor K. Szczygieł