W CKZiU w Andrychowie zakończyły się pierwsze kursy zawodowe realizowane w  ramach projektu pn.  „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, nr projektu: RPMP.10.02.02-12-0023/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Wartość całego projektu to kwota 4 755 560, 02 zł.

Kursy były darmowe dla uczniów, miały formę zajęć praktycznych, a realizowane były w grupach 10 osobowych, przez 30 godzin, z zachowaniach obowiązujących zasad sanitarnych.

Kurs Administrowania systemem Linux

Celem kursu było zapoznanie z zasadami działania systemu operacyjnego Linux. Kurs pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy administratora systemu Linux na poziomie podstawowym. Na kursie prezentowana była tematyka poruszana w ramach egzaminu ”Junior Level Linux Professional (LPIC-1)” Exam 101.

Tematyka realizowana w ramach zajęć dotyczyła: zapoznania kursantów z zasadami działania i wykorzystaniem systemów plików oraz pseudo systemami plików, wskazaniem zasad współdziałania systemu Linux ze zróżnicowanymi architekturami komputerowymi oraz prezentacji narzędzi pozwalających na prawidłową konfiguracje systemu. Kursanci poznają etapy rozruchu systemu Linux oraz narzędzia i demony kontrolujące ten proces. Zapoznanie kursantów z powłoką systemową Bash, narzędziami dostępnymi w danej powłoce, składnią i budową poleceń oraz skryptów powłoki. Wskazanie zasad, metod i narzędzi zarządzania i monitorowania procesów w systemie. Wskazanie zasad, metod i narzędzi zarządzania plikami oraz katalogami, prawami dostępu, montowania systemów plików, zarządzania i konfiguracji urządzeń peryferyjnych oraz połączeń sieciowych. Przedstawienie metod zarządzania kontami użytkowników.

Poznane zagadnienia w czasie kursu korelują z wymaganiami stawianymi przed uczniami w czasie egzaminów zawodowych w zawodzie technik informatyk. Poznane wiadomości uzupełniają i rozszerzają wiedze uczniów. Uczniowie posiedli podstawy teoretyczne i praktyczne wymagane w ramach certyfikacji ”Junior Level Linux Professional (LPIC-1)” Exam 101, więc w przyszłości mogą ubiegać się o zdobycie odpowiedniej certyfikacji. Certyfikat LPIC-1 jest uznawany przez pracodawców.

Kurs Animator czasu wolnego.

Głównym celem kursu było przygotowanie do pracy w charakterze Animatora czasu wolnego. Uczestnicy zdobywali wiedzę, która umożliwia im podjęcie współpracy z biurami podróży, z hotelami
w zakresie animacji, jak również mogą zostać animatorem zabaw dla dzieci.

Kurs skierowany był do wszystkich, którzy chcą połączyć swoje pasje z pracą zawodową, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności, poszerzyć kwalifikacje jak również osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z animacją.

Tematyka realizowana na kursie:

– teoria: sposoby dobierania zabaw do wieku uczestników, praktyczne wskazówki, które wykorzystasz
w pracy animacyjnej zarówno z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi jak i seniorami,

– praktyka: sposoby prowadzenia animacji tanecznych dla dzieci, dla osób dorosłych, prowadzenie show animacyjnego ze sceny,

– umiejętności: skręcanie podstawowych figur balonowych, malowanie twarzy, samodzielne poprowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci z wykorzystaniem ponadczasowych przebojów mini-disco,

– doświadczenie: prowadzenie gier i zabaw integracyjnych, coctail games oraz animacji sportowych dla dzieci i dorosłych,

– ponadto: tajniki pracy animatora czasu wolnego w hotelu, prowadzenie zajęć z użyciem gadżetów
i rekwizytów animacyjnych oraz jak poradzić sobie z prowadzeniem grupy tylko i wyłącznie przy użyciu mikrofonu i swojego uroku osobistego.

Kursy będą organizowane także w kolejnych latach.

Gratulujemy ukończenia kursów, życzymy dalszych sukcesów.