W dniach od 14.01.2022 do 04.03.2022 odbył się kurs realizowanych w ramach projektu ACKZiU II zatytułowany „zajęcia przygotowawcze do matury z języka angielskiego. Liczba uczestników kursu to 8. Liczba zrealizowanych godzin kursu – 30. Zajęcia odbywały się regularnie co tydzień w piątki od 15.00 do 19.00 (5h) przez 6 tygodni. Frekwencja na zajęciach wyniosła 100%. Wszystkie tematy zostały w pełni zrealizowane i obejmowały gramatykę, ćwiczenia leksykalne, ćwiczenia na słuchanie, czytanie i pisanie maili, wypracowań, rozprawek.

Celem tego kursu było wykształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej uczniów umożliwiającej porozumienie się w języku angielskim w różnorodnych sytuacjach życiowych obejmujących życie społeczne i zawodowe, a przede wszystkim przygotowanie uczniów do egzaminu dojrzałości. Celem zajęć było nabycie i doskonalenie sprawności komunikacyjnej uczniów tj. skutecznego porozumiewania się zarówno w mowie jak i w piśmie w pięciu obszarach: znajomość środków językowych (wiadomości), rozumienie wypowiedzi (recepcja), tworzenie wypowiedzi (produkcja), reagowanie na wypowiedzi (interakcja), przetwarzanie wypowiedzi (mediacja).

MARCIN DAMEK