25 stycznia, odbyło się spotkanie szkolnych kół Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, na którym reprezentowali naszą szkołę Ks. Patryk Zaręba wraz z wolontariuszkami z klasy 2fn.

Spotkanie miało charakter warsztatowo-szkoleniowy, dzięki czemu wolontariusze, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności na temat pracy w Caritas. Nawiązaliśmy także nowe kontakty, które posłużą do wymiany doświadczeń na różnych polach działalności Caritasu.

(jm)