W czwartek 18. maja spedytorzy z klasy 4s wraz z wychowawczynią Anną Oleksy-Szczygieł oraz nauczycielem przedmiotów zawodowych Anetą Skowron uczestniczyli w Dniu Otwartym Śląskiego Centrum Logistycznego w Gliwicach.

SCL jest unikatowym terminalem logistycznym ze względu na bezpośredni dostęp do infrastruktury aż czterech gałęzi transportu. Terminal znajduje się w pobliżu Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice, niedaleko węzła drogowego A4 i A1, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Gliwice-Port oraz obok Kanału Gliwickiego i śródlądowej drogi wodnej na Odrze. Na terenie SCL znajduje się prawie 30 000 m2 powierzchni magazynowych oraz Agencja Celna. Wśród magazynów SCL znajdują się: magazyn ADR, magazyn półfabrykatów stalowych oraz magazyn wyrobów standardowych składowanych na paletach, w DPPL oraz hobokach. 

Spedytorzy zrealizowali również rejs po Kanale Gliwickim. Kanał łączy Odrę z portem w Gliwicach. Zbudowany w latach 1935-1939 , sztuczny szlak wodny, ma nieco ponad 40km długości. Różnica poziomów między początkiem w Kędzierzynie-Koźlu a końcem w basenie portowym portu Gliwice wynosi 43,6m i można ją pokonać dzięki 6 śluzom. W czasie rejsu z portu w Gliwicach pokonaliśmy śluzę Łabędy o różnicy poziomów 4,3m, przepłynęliśmy obok rezerwatu kormoranów na jeziorze Dzierżnie i wykonaliśmy obrót w awanporcie przed śluzą Dzierżno. 

Wycieczka była doskonałą okazją do podsumowania tematyki centrów logistycznych i transportu wodnego oraz obejrzenia w praktyce różnych elementów infrastruktury intermodalnej, magazynowej i transportu wodnego oraz części portu śródlądowego. 

Tekst i zdjęcia: A. Skowron