W środę 9 marca spedytorzy z klasy 3sn uczestniczyli w zajęciach praktycznych w Stacji Kontroli Pojazdów Wit Ziółkowski w Andrychowie. W czasie zajęć mogli przyjrzeć się pracy diagnosty, poznać infrastrukturę stacji oraz narzędzia i urządzenia wykorzystywane w badaniach diagnostycznych. Spedytorzy uzupełnili i poszerzyli wiedzę z zakresu diagnostyki pojazdów samochodowych, którą zdobywają na przedmiocie Logistyka transportu i magazynowania. Zajęcia w stacji były również okazją do poznania budowy i zasady działania urządzeń diagnostycznych oraz ich samodzielnego użycia w czasie badań pojazdu na ścieżce diagnostycznej. Kolejny raz naszym przewodnikiem był diagnosta p. Janusz, który w ciekawy i zajmujący sposób przedstawił tajniki pracy na stacji oraz aktualny stan prawny dotyczący badań diagnostycznych pojazdów samochodowych poruszających się po drogach publicznych.
Tekst i zdjęcia Aneta Skowron