Równolegle odbywają się także zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki i języka angielskiego  dla 56 osób.  Ponadto  realizowane są  zajęcia z doradztwa zawodowego dla 30 osób.

Zajęcia  z doradztwa zawodowego oraz kursy wewnętrzne mają charakter zajęć praktycznych. Wszystkie formy wsparcia  realizowane są  w pełnym  reżimie sanitarnym  – w grupach od poniedziałku do soboty w ilości do 10 godzin  w tygodniu.

Mentor K. Szczygieł