1 czerwca 2022 r. rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu zawodowego w formule 2019, a 20 czerwca 2022 r. rozpocznie się sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2017.

Jako pierwsi zdawali uczniowie kierunku technik organizacji turystyki. (1.06.)

W piątek (3.06.2022) odbyły się pisemne egzaminy zawodowe dla kwalifikacji:

  • technik informatyk
  • technik mechanik
  • technik ekonomista
  • technik reklamy
  • technik organizacji turystyki

Były emocje, ale nasi uczniowie byli dobrze przygotowani, dlatego moment wyników był też momentem wybuchu radości.

Gratulujemy świetnych rezultatów, trzymamy kciuki za kolejne etapy egzaminu. 

 

INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Egzamin składa się z dwóch części:

  • części pisemnej – 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut;
  • części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym – czas trwania od 120 do 240 minut w zależności od kwalifikacji.

Część pisemna dla wszystkich zdających w formule 2017 odbędzie się 21 czerwca, a w formule 2019 w terminie 2-7 czerwca.

Część praktyczna w formule 2017 odbywa się w terminie 21 czerwca – 8 lipca 2022 r, a w formule 2019 w terminie 1-19 czerwca 2022 r., według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie z:

  • części pisemnej – min. 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • części praktycznej – min. 75% punktów możliwych do uzyskania.

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.
Po uzyskaniu potwierdzeń wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym w zawodzie oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest w formule 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w formule 2019 dyplom zawodowy.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/certyfikatów/dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe/ dyplomów zawodowych do szkół nastąpi w dniu 7 września 2022 r.

Informacje: Ministerstwo Edukacji i Nauki.