Dyrekcja CKZiU wraz z uczniami oraz nauczycielami składa serdeczne podziękowania firmie WIDPOL z Andrychowa.

W piątek 1.12.2023r. nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej w ramach kształcenia zawodowego. Firma WIDPOL przekazała naszej szkole pomoce dydaktyczne dla kierunku Technik Mechanik.
Sprzęt zostanie wykorzystany w trakcie zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych, dzięki czemu uczniowie będą mogli poszerzać swoje umiejętności praktyczne.

Dziękujemy!