W piękny listopadowy poranek klasa 2an zainicjowała realizację turystyki rowerowej w naszym CKZiU. W ramach zajęć wf zaliczyliśmy 11 km ścieżki rowerowej do Nidku.

Zobaczcie sami, że było super.

Rower to nie tylko środek transportu, ale także świetny sprzęt do kształtowania wydolności ogólnej naszego organizmu, a co za tym idzie budowania odporności zdrowotnej. Nasze 15 szkolnych rowerów UNIBIKE z pewnością posłuży w kolejnych miesiącach i innym klasom do promowania działań ekologicznych i prozdrowotnych.