Nasza szkoła pozyskała fundusze z projektu ERASMUS + na organizację wycieczek klasowych.
Głównym celem projektu jest promocja turystyki górskiej wśród młodzieży szkolnej.
Projekt będzie realizowany przez 24 miesięcy do 31.10.2023r. W każdym semestrze
zorganizowane zostaną 3 wycieczki górskie po polskich Beskidach, dofinansowane ze środków
ERASMUS +.

Startujemy już w kwietniu!

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przygotowanie programu wycieczki oraz
zaangażowanie w organizację, w trakcie wycieczki – korzystanie z podanych wcześniej aplikacji oraz
opracowanie materiałów powycieczkowych.
Dla uczniów, którzy przygotują i opracują najlepsze materiały bonus – po 5 uczestników  wybranych
na podstawie ich zaangażowania i wkładu (np. stworzone mapy, galerie zdjęć, narracje wideo,
wymiany w języku angielskim z rówieśnikami z innych krajów), wyjedzie w:
 Góry słoweńskie (Alpy Julijskie, Kamnickie i Savinja oraz Karavanke): piesze wycieczki i
warsztaty, eksploracja kulturowych i przyrodniczych obszarów wybranych regionów,
mapowanie cyfrowe (Słowenia, lipiec 2023 r.)
 Góry Apuseni: piesze wycieczki i warsztaty, eksploracja kulturowych i przyrodniczych
zakątków regionu, cyfrowe opowiadanie historii (Rumunia, sierpień 2023 r.).
Wyjazdy uczniów poprzedzone będą mobilnością nauczycieli, którzy nawiążą współpracę z
organizacjami turystycznymi ze Słowenii oraz Rumunii.
W razie pytań zapraszam do kontaktu: j_kutyla@ckziuandrychow.pl

Z turystycznym pozdrowieniem Justyna Kutyła

unia europejska