1. Komplety dokumentów dla uczniów i nauczycieli do wydruku potrzebne przy naborze na:

A. kursy         B. doradztwo zawodowe          C. zajęcia przygotowawcze do matury          D. stypendia          E. staże zawodowe          F. szkolenie  ………………………………………………………………………………………..  

2.Instrukcje wypełniania dokumentów dla:

A. uczniów              B. nauczycieli 

………………………………………………………………………………….

3.Komplet dokumentów dla:

A. stypendystów       B. stażystów       C. prowadzących zajęcia wewnętrzne       D. opiekunów dydaktycznych stypendystów      E. pracodawców     

Uwaga: aby wejść do dokumentu kliknij napis.