W ramach Ogólnopolskiego dnia walki z depresją 21, 22, 23 lutego mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły psychologów: Dominikę Giczewską i Konrada Kodelę z Centrum Zdrowia Psychicznego w Andrychowie.

Nasi goście przeprowadzili dla klas maturalnych spotkania na temat lęku i strach. Spotkaniu przyświecał również cel informacyjny, iż od października 2022 r. przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie powstało Centrum Zdrowia Psychicznego, w którym osoby pełnoletnie mogą skorzystać z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.