Pokój i dobro!

Dzisiaj otrzymaliśmy od Państwa darowiznę w wysokości 550 zł złożoną w imieniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. Darowizna złożona została w ramach akcji „Wyślij pączka do Afryki 2022”.

Państwa darowizna sprawi, że kobiety nie będą chodzić wiele kilometrów po wodę a dzieci przestaną chorować, bo będą pić czystą wodę ze studni głębinowych.

Dzięki dokonanej wpłacie afrykańskie dziecko otrzyma ciepły posiłek i nadal będzie mogło chodzić do szkoły.
Serdecznie dziękujemy!

Misjonarze kapucyni otaczają całą Waszą społeczność swoją modlitwą
br. Jerzy Steliga OFMCap
Fundacja Kapucyni i Misje