Dziękujemy wszystkim klasom, które włączyły się w 3 edycję zbiórki karmy w Andrychowie – Andrychów dla schronisk.

Po raz kolejny pokazaliście, że nie jest Wam obojętny los naszych czworonożnych przyjaciół – zebraliśmy 120 kg karmy, jest super!

Pamiętajmy, że obojętnego na niedolę zwierząt i ludzka niedola nie wzruszy!