Na początku września 2023 roku Firma „WOSANA” na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie przekazała spawarkę oraz czujniki pomiarowe dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik.

Dyrekcja wraz  z uczniami oraz z nauczycielami składa podziękowania Firmie „WOSANA”. Cały przekazany sprzęt przez Firmę „WOSANA”  zostanie wykorzystany w trakcie zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych, dzięki czemu uczniowie CKZiU w Andrychowie będą mogli poszerzyć swoje umiejętności praktyczne.