3.12.2022 r zakończył się 30-godzinny kurs ,,Pilotaż i przewodnictwo turystyczne’’. 

Kurs,, Pilotaż i przewodnictwo turystyczne’’ pomaga zrozumieć ideę pracy pilota; zakres jego obowiązków, odpowiedzialność, kompetencje i cechy osobowości oraz sposób postępowania w różnych sytuacjach awaryjnych.

Ponadto, poszerza zakres wiedzy z szeroko rozumianej turystyki, jako zjawiska społeczno-kulturowego oraz obejmuje tematykę ekologii i rozwoju turystyki w sposób zrównoważony. Absolwent potrafi zaprojektować program wycieczki, który będzie respektował kulturę krajów odwiedzanych i nie wpłynie negatywnie na środowisko recepcyjne.

Propaguje turystykę alternatywną, przygodową i ekologiczną. Po ukończonym kursie, uczestnik posiada bogatą wiedzę praktyczną i teoretyczną, dlatego staje się osobą bardziej atrakcyjną na rynku pracy i pożądaną wśród agentów turystycznych czy touroperatorów.

Prowadzący: mgr Natalia Handzlik