W dniu 19 listopada  2021r.,  odbyła się VI Ogólnopolska Olimpiada  Spedycyjno-Logistyczna organizowana przez  Uniwersytet Gdański  w Sopocie.   Koordynatorem I etapu   olimpiady w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  w Andrychowie była pani Anna Oleksy -Szczygieł oraz Pani  Aneta Skowron, a nad jej przebiegiem czuwali Pan Piotr Zwieńczak,  Pan Przemysław Chmiel oraz Pani Anna Oleksy-Szczygieł.

W naszej  szkole  do OOSL przystąpiło  10 uczniów z klasy  4 ts,
z czego 7 zakwalifikowało  się  do  zawodów II  stopnia, które odbędą  się
04 marca 2021r.

Gratulujemy  naszym uczniom i życzymy  dalszych  sukcesów.