Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego edycja XX odbędzie się w listopadzie.
Termin konkursu 16.11.2022
Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i
młodzieży.
Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.
Każdą osobę chętną do wzięcia udziału zapraszamy do zapisów u nauczycieli uczących języka niemieckiego do końca października.
Warunkiem konkursu jest wpłata 14 złotych.
Zapraszamy serdecznie,
I.Kapela, E.Grzesło-Urbanczyk