Wyniki naboru na kursy wewnętrzne – jesień 2001 ( ECDL, język angielski zawodowy w branży AU) i kurs zewnętrzny  – jesień 2021 (uprawnienia G1- SEP) znajdują się w zakładce projekt ACKZiU