Lista osób zakwalifikowanych na staże zawodowe

Osoby zakwalifikowane na staż zawodowy proszone są o bieżące kontrole komunikatów pojawiających się na stronie  szkoły w zakładce „Projekt ACKZiU II” w celu uzyskania dalszych informacji.

mentor projektu K. Szczygieł