W dniach od  8 czerwca 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. należy dostarczyć do sekretariatu poprawnie wypełnione umowy w 3 egzemplarzach i ewentualnie zgodę na udział w stażu, którą wypełniają tylko osoby niepełnoletnie. Formularze, dane do umów i instrukcja objaśniająca do pobrania po kliknięciu na linki poniżej.

Instrukcja wypełniania                   Dokumenty i dane na staż 2021

Przypominam !

Staże potrwają od 1 lipca do 27 lipca 2021 r. lub od 5 lipca do 29 lipca 2020 r. i od 2 sierpnia 2021 r. do 26 sierpnia 2021 r.

 

Po wypełnieniu formularzy należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w sekretariacie uczniowskim CKZiU w Andrychowie ul. Starowiejska 22a (budynek główny) w następujących godzinach:

wtorek 9.00 – 15.00

środa 9.00 – 15.00

czwartek 9.00 – 15.00

piątek 9.00 – 15.00

 

Uwaga:

Proszę o rzetelne potraktowanie terminu wypełniania i dostarczania dokumentacji, aby staż mógł się odbyć.

Dokumenty potrzebne na staż i po jego ukończeniu wraz z instrukcjami wypełnienia zostały zamieszczone na stronie szkoły.

 

Realizacja staży w 2021 roku będzie uzależniona od aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem w okresie wakacji.  Na bieżąco będą monitorowane  informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dotyczące zagrożenia epidemicznego w kraju. W  przypadku wprowadzenia dodatkowych restrykcji udostępniane będą wszelkie  informacje w mediach społecznościowych i na stronach CKZiU w sprawie staży.

 

Mentor K. Szczygieł