Ogłaszam nabór uczniów/uczennic, którzy/które ukończą 16 lat do dnia 30 czerwca 2022 r.  na staże zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a, które potrwają od 4 do 28 lipca 2022 r. i  od 1 do 25 sierpnia 2022 r. W naborze mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu Małopolski, w szczególności CKZIU w Andrychowie. Nabór na staże potrwa od  1 marca 2022 r. do 7 marca 2022 r. Więcej informacji na stronie projektu, w zakładce ogłoszenia.

mentor Krzysztof Szczygieł