W piątek  30 lipca 2021 r. w CKZiU w Andrychowie ul. Starowiejska 22 w sali 48 odbędzie się spotkanie z osobami, które ukończyły staż w lipcu.

Uczniowie/uczennice w zawodach technik ekonomista, technik spedytor, technik reklamy/ organizacji reklamy i technik logistyk godzina 9.00
Uczniowie/uczennice  w pozostałych zawodach godzina 10.30

 

Zszyte poszczególne dokumenty wkładamy do foliowej koszulki wg następującej kolejności:

  1. wniosek o przyznanie stypendium stażowego.
  2. dziennik stażu,
  3. certyfikat odbycia stażu,
  4. ramowy program stażu,
  5. informację o numerze rachunku bankowego,
  6. oświadczenie o otrzymaniu materiałów niezbędnych do realizacji stażu,

ewentualnie

  1. wniosek o zwrot faktycznie poniesionych kosztów przejazdu.

 

Na spotkanie każdy uczeń/uczennica musi:

  1. przyjść punktualnie;
  2. mieć ze sobą piszący długopis

 

Więcej szczegółów w ogłoszeniach.

Mentor K. Szczygieł