W piątek (10.06.2022) odbyło się oficjalne otwarcie nowych warsztatów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Kotarbin wzbogacił się o dwie pracownie dydaktyczne: ekonomiki transportu oraz maszyn i urządzeń CNC, które zostały wyposażone w nowoczesny i profesjonalny sprzęt.
W szkole pojawili się przedstawiciele sejmu, władz Małopolski, Powiatu Wadowickiego i innych urzędów oraz nasi partnerzy, z którymi współpracujemy czyli przedstawiciele firm i instytucji.
Zaproszeni goście z podziwem zapoznali się z naszymi nowoczesnymi narzędziami do edukacji zawodowej. Młodzież zaprezentowała sprzęt i własne umiejętności, które dzięki takim urządzeniom, mogą kształtować na lekcjach zawodu.
Jesteśmy nowoczesną szkołą i nieustająco rozwijającą się. Niewątpliwie podejmujemy spory wysiłek, aby spełnić oczekiwania rynku pracy, a współpraca z naszymi partnerami, firmami i instytucjami powoduje, że coraz bardziej wzrasta konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy.

O projekcie
Powiat Wadowicki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych Powiatu Wadowickiego w branży wiodącej administracyjno – usługowej poprzez dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Całkowita wartość projektu: 4 755 560,02 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 042 226,01 zł
Realizacja kursów zawodowych – 1 735 919,00 zł
Staże dla uczniów– 1 290 000,00 zł
Zajęcia przygotowawcze do matury – 80 514,00 zł
Doradztwo zawodowe – 16 920,00 zł
Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego – 2 000,00 zł
Stypendia dla uczniów zdolnych – 189 000,00 zł
Remont i zakup pomocy dydaktycznych – 820 916,58 zł