Kreatywność to inteligencja, która dobrze się bawi!
/Albert Einstein/

Przez ostatni miesiąc klasy drugie przedstawiały sprawozdania z pracy nad projektami z rozdziału – Inżynieria genetyczna.
Sekwencjonowanie DNA, elektroforeza, termocykler, GMO, klonowanie to zagadnienia, które już dla nikogo nie będą tematem tabu. Młodzież świetnie przygotowana, kreatywnie wykorzystując różne metody przekazu (od prezentacji, quizów, ciekawostek, filmów, a nawet rapując przekazywane treści) zaskakiwała słuchaczy.
Prawie wszystkie zespoły zostały ocenione przez swoich kolegów i nauczyciela biologii na maksymalną liczbę punktów. Ogromny wkład pracy zaowocował też pięknymi ocenami.
(BK)