Od  9 listopada 2021 r. rusza nabór uzupełniający na kursy zewnętrzne, które odbędą się po  1 kwietnia  2022 r. Więcej informacji należy szukać na stronie szkoły w zakładce projekt ACKZiU II. Tam także  znajdziecie wyniki pierwszego naboru.

mentor projektu Krzysztof Szczygieł