Szkolne Koło PCK serdecznie dziękuje uczniom i nauczycielom CKZiU za serce okazane naszym sąsiadom z Ukrainy.

W trzy dni trwania akcji „#na pomoc Ukrainie” zebraliśmy koce, śpiwory, środki medyczne, artykuły kosmetyczne i żywność o wartości ok. 6000 zł oraz 3100 zł w gotówce.

Zebrane przedmioty już 2 marca trafiły do potrzebujących na granice polsko-ukraińską oraz do rodziny uchodźców, która znalazła schronienie w Andrychowie. Gotówka została wpłacona na konto PCK. Polski Czerwony Krzyż na bieżąco monitoruje sytuację i dostosowuje swoje działania do panujących warunków.

Wszystkie akcje są skoordynowane z działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, który działa na miejscu zdarzenia. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą zbiórkę i zachęcamy Was do dalszego zaangażowania w niesienie pomocy ofiarom wojny w Ukrainie. Nasze wsparcie jest ciągle niezbędne i wszystko, co zdołamy zebrać będzie regularnie dostarczane do rąk potrzebujących.

Wolontariusze i opiekunowie