Młoda angielska pielęgniarka Cicely Saunders  zakochała się platonicznie w umierającym Polaku Dawidzie Taśmie.  Platoniczna miłość trwała kilka tygodni, do jego śmierci w 1948 roku. W tym czasie oboje wpadli na pomysł realizacji idei domów opieki dla śmiertelnie chorych, a miłosnym ostatnim przyrzeczeniem dziewczyny w stosunku do ukochanego było, że doprowadzi ona ich projekt do realizacji. Słowa dotrzymała zakładając  w 1967r  w Londynie hospicjum Św. Krzysztofa. Taki był początek hospicjum domowego. https://www.ohsu.edu/womens-health/women-who-inspire-us-dr-cicely-saunders

W dniu 16 grudnia kilka klas CKZiU uczestniczyło w spotkaniu z Panią  Aleksandrą Marek, psycholog pracującą w hospicjum domowym w Andrychowie. Młodzież miała możliwość dowiedzieć się o historii powstania hospicjum domowego oraz  rodzajach opieki, jakie świadczą hospicja domowe wobec swoich podopiecznych.

Były to bardzo pożyteczne i wzbogacające spotkania.  Dziękujemy!