W dniu 15 listopada 2021 r. uczniowie naszej szkoły (z klasy 1dn: Mateusz Bury, Piotr Charaszkiewicz, Bartosz Gibas, Kamil Janusiewicz, Barosz Kasperek, Patryk Łabędzki, Piotr Małysiak, Grzegorz Moroń, Piotr Młodzik, Wojciech Pawiński, Radosław Szymalski oraz z klasy 2dn: Martyna Holcman, Jonatan Linder, Dawid Pacek Stepaniuk) wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr 2021.

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.

Gratulując naszym uczniom udziału, czekamy z niecierpliwością na wyniki, które zostaną opublikowane za kilka tygodni.

Opiekun Jacek Stwora