W poniedziałek 17.10. w naszej szkole na małej sali gimnastycznej odbyła się impreza pod nazwą ,,Maraton RKO“.

Organizatorem i pomysłodawcą akcji jest Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie w ramach obchodów Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca.

Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę nauki pierwszej pomocy. Celem dodatkowym jest promowanie idei wolontariatu jako formy zagospodarowania wolnego czasu i przestrzeni do własnego rozwoju.

Okres trwania akcji 17.10.2022 od godz. 8:00 do 15:00.

W akcji wzięło udział 203 nauczycieli i uczniów z klas 1, 2 i 4 . Każda klasa na swoich zajęciach wraz z przerwą wykonywała w rękawiczkach nieprzerwanie uciski klatki piersiowej bez wdechów przez okres 1 minuty. Każda nowa klasa była instruowana o akcji oraz przeszkolona z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 

Nie bój się pomagać innym, bądź bezinteresowny, o powodzeniu decyduje każda sekunda.

Organizatorzy wydarzenia: Andrzej Skóbel, Piotr Stach, Katarzyna Kocemba.

Fotorelacja: Martyna Owsiany, Magdalena Napora, Filip Matlak, Jonasz Drzewiecki, Maciej Świątek (klasa 2fn)