W najbliższy wtorek (21 września) i środę (22 września) na dużej przerwie (po lekcji 6) o godzinie 1220 na przewiązce między salą gimnastyczną a sklepikiem szkolnym będą przygotowane stoły dla osób, które chcą wystawić podręczniki szkolne do sprzedaży.

Jednocześnie osoby poszukujące książek oraz chcące sprzedać podręczniki mogą umieszczać papierowe ogłoszenia na gazetce Samorządu Uczniowskiego na parterze, przy schodach głównych.