W tym roku szkolnym udało nam się przeprowadzić dwie wielkie akcje krwiodawstwa: pierwszą 23 września, drugą 24 marca 2021r.

Pomimo panującej pandemii, młodzież Kotarbina od rana śpieszyła z pomocą!
Dzięki Wam udało się zebrać w tym roku szkolnym prawie 39 litrów krwi, 85 osób oddało krew, a aż 118 osób zostało zarejestrowanych.

Jedna donacja ratuje 3 ludzkie życia, więc łatwo policzyć że mogliśmy pomóc 250 osobom.
Krewniacy dziękujemy i zapraszamy na kolejną akcję.

Ta druga akcja była wyjątkowa przede wszystkim dlatego, że zbiórkę krwi dedykowaliśmy dwóm chłopcom Witoldowi i Filipowi, którzy obecnie bardzo jej potrzebują.

W szczególnie zachowanym reżimie sanitarnym uczniowie z zapałem wypełniali ankiety, po to by móc podzielić się cząstką siebie.
Po raz pierwszy w naszej szkole mieliśmy możliwość oddania krwi w mobilnym centrum krwiodawstwa, w krwiobusie.

Krewniacy Kotarbina mają wielkie serca!

Dziękujemy uczniom którzy nas wspierają przy organizowaniu tych akcji:
Jakub Majdak, Miłosz Pytel, Mikołaj Książek, Martyna Wider i Jakub Brzeski.

Kolejna akcja już we wrześniu, serdecznie zapraszamy!!!

Monika Górkiewicz i Katarzyna Kocemba
Koordynatorki Szkolnych Akcji Krwiodawstwa