Dzięki hojności firmy Ogniochron, sponsorowi gadżetów i koszulek na nasze szkolne akcje krwiodawstwa mogliśmy uhonorować pamiątkowymi koszulkami wspaniałych Krewniaków Kotarbina.

Ten rok szkolny zaowocował aż 63 litrami zebranej krwi.

Podczas trzech akcji aż 139 uczniów oddało krew dla potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy firmie Elpida za wykonanie i ufundowanie wielkometrażowego baneru promującego nasze akcje krwiodawstwa.

Zapraszamy na krótką fotorelację z losowania.