W CKZiU w Andrychowie zakończyły się kolejne kursy zawodowe realizowane w  ramach projektu ACKZiU II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kursy były darmowe dla uczniów, miały formę zajęć praktycznych, a realizowane były w grupach 10 osobowych, przez 30 godzin, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

Kurs: ABC własnego biznesu

Celem kursu było aby słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, wyboru lokalizacji firmy, wyboru formy organizacyjno-prawnej, form prowadzenia księgowości, możliwości źródeł finansowania działalności, obowiązków pracodawcy zatrudniającego pracowników, planowania działalności firmy, sposobów promocji na rynku.

Końcowym efektem kursu było napisanie biznesplanu „swojej” firmy. Uczestnictwo w zajęciach kursu ułatwi uczniom rozumienie procesów gospodarczych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po ukończeniu szkoły  pomoże im podjąć decyzje dotyczące drogi zawodowej – czy pracować jako pracownik czy założyć własną firmę. W przypadku wyboru własnej działalności wiadomości uzyskane na kursie ułatwią podejmowanie decyzji dotyczących firmy.

Kurs: Obsługa kasy fiskalnej z terminalem POS i innych urządzeń sklepowych

Celem szkolenia było przygotowanie do pracy na stanowisku kasjera,  kształtowanie umiejętności w zakresie obsługi kasy fiskalnej i urządzeń współpracujących z kasą a także sporządzania dokumentów sprzedaży i raportów sprzedażowych.

Ukończenie podstawowego kursu obsługi kas fiskalnych pozwala na  przyswojenie wiedzy zarówno z zakresu obowiązujących przepisów fiskalnych, praktycznej umiejętności prowadzenia sprzedaży w oparciu o kasę fiskalną, jak i prawidłowego stosowania obowiązków użytkownika kasy fiskalnej. Otwiera możliwości pracy w zawodach kasjer, sprzedawca, barman, kelner, pracownik biurowy (sprzedaż i obsługa klienta). to przyswojenie wiedzy zarówno z zakresu obowiązujących przepisów fiskalnych, praktycznej umiejętności prowadzenia sprzedaży w oparciu o kasę fiskalną, jak i prawidłowego stosowania obowiązków użytkownika kasy fiskalnej

Kurs: Prowadzenie księgowości w małej firmie

Celem kursu było to, aby każdy uczestnik po jego zakończeniu potrafił prowadzić księgowość małej firmy przy różnych formach opodatkowania, przy użyciu programów komputerowych.

Kursanci poznali  zasady rachunkowości oraz akty prawne regulujące prowadzenie księgowości  w małej jednostce gospodarczej, poznali  rodzaje opodatkowania osób fizycznych oraz zasady funkcjonowania podatku VAT. Uczniowie potrafią sprawdzić dowody księgowe, posegregować je i zapisać w odpowiedniej dokumentacji działalności gospodarczej zgodnie z przepisami przy użyciu programów komputerowych z pakietu INSERT – SUBIEKT GT i RACHMISTRZ GT. Nabyli także wiedzę i umiejętności księgowania operacji gospodarczych na kontach księgowych. Uczestnicy, w przyszłości, mogą wykorzystać te umiejętności w rozliczaniu własnej działalności oraz w pracy na stanowisku pracownika księgowości w dowolnie wybranej firmie lub biurze rachunkowym.