16 marca 2023 w naszej szkole odbył się szkolny etap Powiatowego Interaktywnego Konkursu z Języka Angielskiego – KAHOOT z Tischnerem.

Organizatorem konkursu było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu gramatyki, leksyki, słownictwa na poziomie A2 do B1 oraz wiedzy na temat krajów anglojęzycznych. W pierwszym etapie konkursu na szczeblu szkolnym wzięło udział 27 uczniów. Etap ten składał się z zadań zamkniętych i otwartych w formie testu – 50 pytań.

Test został przeprowadzony pod opieką Pani Marty Kuźma oraz Pani Ewy Praciak  –  za pomocą aplikacji Kahoot! W pierwszym etapie troje uczniów z najlepszymi wynikami zakwalifikowało się do etapu II, a byli to:

1.Norbert Stokłosa IVsn

2. Oliwia Bakalarska 2fn

3.Martyna Mikołajek 2fn

To właśnie Ci uczniowie 23 marca wezmą  udział w II etapie konkursu, który odbędzie  się w CKZiU Nr 1 w Wadowicach.

Gratulujemy całej trójce, która będzie  reprezentowała naszą szkołę!