Droga Młodzieży, Szanowni Państwo !

Od 17 maja 2021r. rozpoczynamy stopniowy powrót do stacjonarnej nauki w szkole po 6 miesiącach nauki zdalnej. Będzie to na pewno trudny okres dla nas wszystkich.

Podczas Waszej nieobecności w szkole wykonaliśmy szereg remontów i zmian na szkolnych korytarzach i w salach lekcyjnych. Zakupiliśmy sporo nowego sprzętu dydaktycznego. Jestem przekonany, że zmiany i Wam się spodobają. Pierwsze wrażenia będą z pewnością świetne. Dbajmy zatem wszyscy, aby służyło to nam jak najdłużej. Pracownicy administracji i obsługi przygotowali znakomicie obiekty do Waszego powrotu.  Chcąc jak najlepiej powrócić do „normalności szkolnej” proponujemy aby najbliższe tygodnie do końca roku szkolnego wykorzystać szczególnie na integracje klasową i szkolną, odbudowanie wzajemnych relacji i kontaktów. Każdej klasie dajemy możliwość organizacji w 3 dowolnych dniach, klasowych wycieczek turystyczno-rekreacyjnych, spotkań czy imprez. Klasyfikację roczną przeprowadzimy przede wszystkim w oparciu o oceny, które zdobywaliście do tej pory w trakcie nauki zdalnej, najbliższe 4 tygodnie nie będą obciążone nadmiarem sprawdzianów, kartkówek czy ustnych odpowiedzi. Doskonale rozumiemy całą sytuację edukacyjną. Wspierajmy się razem, aby panujący dobry klimat w naszym CKZiU pozostał taki  jak przed pandemią.

Pozdrawiam całą społeczność szkolną,  Tomasz Bizoń