Gorące podziękowania za pomoc w zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska Animals w Oświęcimiu, zebraliśmy łącznie 180 kg karmy! Szczególnie dziękujemy klasie 3sn, 4tsn oraz Mai Ślipińskiej za wielkie serce. Współodczuwanie i pomoc słabszym jest jedną z najpiękniejszych cech człowieczeństwa.