W dniach 14 i 15 września br. odbędą się spotkania Rodziców uczniów poszczególnych klas naszej szkoły z Wychowawcami.

Klasy pierwsze – środa godz.17.45 – rozpoczynamy od zebrania ogólnego na sali gimnastycznej i spotkania z Dyrekcją, Wychowawcami, Pedagogami i Pielęgniarką Szkolną. Po zakończeniu nastąpią spotkanie z wychowawcami w podanych poniżej salach.

godz.17.45 sala gimnastyczna

1an Adam Fic 12

1bfn Aleksandra Łokcik-Szczygieł 48

1dn Artur Dubis 50

1en Małgorzata Majdak 51

1fn Robert Tracz – w innym terminie

1sn Ewa Wykręt 53

1tn Aneta Dąbrowska-Grabiec 11

Klasy czwarte maturalne – środa godz. 17.00 – zebrania w podanych poniżej salach z wychowawcami.

4a Małgorzata Huczek 7

4d Jolanta Nowak – w innym terminie

4e Iwona Kapela 58

4f Robert Skorupa – w innym terminie

4ts Janusz Lipski 59

W czwartek o godz. 17.oo odbędą się zebrania Wychowawców z Rodzicami uczniów pozostałych klas, z uwzględnieniem zmian z powodów obiektywnych.

2an Marek Galas 51

2btn Natalia Handzlik 7

2dn Jacek Stwora 12

2en Aneta Rup W innym terminie

2fn Sylwia Misiek 58

2sn Małgorzata Cieślak 59

3an Marek Rusinek W9

3bfn Wojciech Stanek W innym terminie

3dn Monika Górkiewicz 11

3etn Jolanta Kasperek 53

3sn Dorota Jura 57

4abn Krzysztof Szczygieł W10

4dn Beata Kowalczyk 48

4en Robert Małysiak 52

4fn Agnieszka Perończyk-Adamek W innym terminie

4sn Anna Oleksy-Szczygieł W innym terminie

4tn Justyna Kutyła W innym terminie

Dyrekcja