Uczniowie klas pierwszych na zajęciach plastycznych wykonali interpretacje dzieła „Gwiaździsta noc”- Vincenta van Gogha.

Opieka: Agnieszka Pasternak-Fraś