PROJEKT: HikeWays

Zgodnie z projektem Erasmus + „Hike Ways” w naszej szkole zostanie zorganizowanych do czerwca 2023 roku 9 wycieczek górskich dofinansowanych lub finansowanych z programu Erasmus +. By otrzymać dofinansowanie uczestnicy wycieczek publikują na grupie „The Way We Hike” na FB, na Istagramie lub na stronie internetowej https://www.thewaywehike.eu/  fotorelacje oraz mapę cyfrową. Jeśli jesteś pasjonatem wycieczek górskich to możesz również na własną rękę ze swoich wycieczek przygotować relację i ją opublikować.

Spośród najbardziej zaangażowanych uczniów wybrana zostanie grupa, która w maju/ czerwcu 2023 pojedzie do Słowenii i Rumunii, gdzie wspólnie z młodzieżą z tamtych krajów spędzi czas i przemierzy szlaki opracowane przez nauczycieli.

Głównym celem projektu jest promocja turystyki górskiej wśród młodzieży szkolnej.

Cele projektu:

 • Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w wycieczkach pieszych
 • Opracowanie programu łączącego aktywność fizyczną na świeżym powietrzu 

z interdyscyplinarnym uczeniem się (np. Biologia, Geografia, INFORMATYKA, Sztuka, Język angielski)

 • Zachęcenie  uczniów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami z wędrówek
 • Zapewnienie możliwości spotkań z turystami z innych krajów dla najlepiej zmotywowanych uczniów z rekordem osiągnięć w projekcie
 • Stworzenie sieci oddanych nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą i przewodników górskich, aby zmotywować innych do podążania za HikeWays

Uczniowie:

 • Całe klasy zaangażowane w projekt nauki i działań ekoturystycznych ze szkół partnerskich

W szkole zorganizujemy górskie wycieczki piesze w ramach rocznego programu wycieczek dla wybranych klas 2 – 3 piesze wycieczki dla różnych klas w każdym z 3 semestrów (II – VI 2022, IX 2022 – I 2023, II – VI 2023). Przewidywana liczba uczniów 15 – 25 na wycieczkę klasową.

Nauczyciele, osoby pracujące z młodzieżą i przewodnicy górscy:

Nauczyciele chętni do opracowania interdyscyplinarnego programu nauczania i zabrania swoich uczniów na wędrówki (odpowiednie przedmioty Geografia, Biologia, Angielski, Sztuka i Informatyka)

Wspieranie przez osoby pracujące z młodzieżą i przewodników górskich z ich organizacji partnerskich, wnoszące wiedzę i umiejętności, które nie są łatwo dostępne w szkołach – cyfrowe mapowanie i nawigacja po szlakach górskich, fotografia lotnicza, opowiadanie historii wideo.

Każda drużyna narodowa składająca się z około 4 – 6 nauczycieli.

Każda wycieczka piesza będzie miała fazę przygotowawczą i kontrolną:

 • Wprowadzenie do tematów w klasie: tematy do bezpośredniego zbadania podczas wędrówki (np. różnorodność roślin, tworzenie skał, mapy cyfrowe, edycja filmów / zdjęć)
 • Wycieczka klasowa: konkretne zadania przygotowane wcześniej (np. identyfikacja roślin i pasm górskich, rejestrowanie szlaków, obliczanie odległości i wysokości na mapach cyfrowych, robienie zdjęć ciekawych obiektów)
 • Działania uzupełniające w klasie i w Internecie: w zależności od aspektów programu nauczania, na których się skupiamy (np. Biologia – głębsze uczenie się różnorodności biologicznej odwiedzanych regionów; Sztuka – galerie najlepszych zdjęć, edycja filmowa; Angielski – narracje z wyjazdów, aby połączyć się z rówieśnikami z innych szkół partnerskich).

 

Ponadnarodowa mobilność edukacyjna

Udział w tych działaniach będzie oferowany jako uznanie motywacji i osiągnięć podczas krajowych działań edukacyjnych i wycieczek:

 • Mobilność pracowników: 3 uczestników z każdej organizacji partnerskiej w każdym wydarzeniu (1 w każdym kraju), wybranych na podstawie ich zainteresowania odpowiednimi tematami
 • Mobilność dla uczniów: 5 uczestników + lider z każdego kraju w każdym wydarzeniu
  (1 w każdym kraju), wybrany na podstawie ich zaangażowania i wkładu (np. stworzone mapy, galerie zdjęć, narracje wideo, wymiany w języku angielskim z rówieśnikami z innych krajów)

Każda mobilność 5 dni + 3 dni na „zielone podróże”.

Mobilność pracowników (nauczyciele, osoby pracujące z młodzieżą, przewodnicy górscy):

 • Cyfrowe mapowanie i nawigacja na szlaku górskim: mapy cyfrowe, które mogą ułatwić planowanie, nawigację i udostępnianie szlaków górskich; nauka i ćwiczenie różnych funkcji, aby móc wprowadzić tę technologię do programu szkolnych eksploracji na świeżym powietrzu (Słowenia, maj 2022 r.) 5-10.05.2022r. (Iwona Kapela, Wojciech Stanek, Justyna Kutyła)
 • Tworzenie filmów jako metoda nauczania języków obcych: jak opowiadać doświadczenia i obserwacje w języku angielskim w szczególnym kontekście wycieczek górskich; nauka i ćwiczenie metody, aby uczestnicy mogli wprowadzić ją do programu wycieczek młodzieżowych (Rumunia, lipiec 2022 r.) (Natalia Handzlik, Ewa Wykręt, Justyna Kutyła)
 • Wprowadzenie do fotografii lotniczej: poznanie praktycznie, w jaki sposób fotografia dronowa może wzbogacić piesze wycieczki w góry; ewentualny nowy komponent, który zostanie wprowadzony do programu wycieczek młodzieżowych organizowanych przez uczestników (Polska, sierpień 2022 r.) (Wojciech Stanek,  Ewa Wykręt, Justyna Kutyła)

Mobilność uczniowska (uczniowie ze szkół partnerskich):

 • Beskidy Polskie: piesze wycieczki i warsztaty, eksploracja kulturowych i przyrodniczych zakątków Beskidów, fotografia krajobrazowa (Polska, czerwiec 2023)
 • Góry słoweńskie (Alpy Julijskie, Kamnickie i Savinja oraz Karavanke): piesze wycieczki i warsztaty, eksploracja kulturowych i przyrodniczych obszarów wybranych regionów, mapowanie cyfrowe (Słowenia, maj/czerwiec 2023 r.)
 • Góry Apuseni: piesze wycieczki i warsztaty, eksploracja kulturowych i przyrodniczych zakątków regionu, cyfrowe opowiadanie historii (Rumunia, maj/czerwiec 2023 r.)

REZULTATY:

Cyfrowe mapy szlaków

 • Mapy z polecanymi szlakami w naszych górskich regionach stworzone podczas klasowych wycieczek pieszych. W tym szczegółowe trasy, opisy ciekawych miejsc o znaczeniu przyrodniczym i kulturowym, praktyczne informacje o tym, co robić/zobaczyć w okolicy
 • Galerie zdjęć
 • Fotografie z górskich wędrówek
 • Wykonane zarówno na ziemi, jak i zdjęcia lotnicze (jeśli to możliwe)
 • Najlepsze zdjęcia zmontowane do publikacji w galeriach internetowych (Instagram) i dostarczenie materiału do dalszej edycji na filmy
 • Filmy górskie / narracje cyfrowe
 • Przedstawiające szlaki i odwiedzane miejsca
 • Atmosfera interakcji młodzieży podczas wędrówki

Dodatkowe rezultaty:

Publikacja zatytułowana HikeWays: Mountain Trails for School Hiking Trips

 • Prezentacja najlepszych tras dla ekologicznych wycieczek klasowych w naszych regionach
 • Wprowadzenie: nasze podejście do organizowania ciekawych i motywujących programów wycieczek pieszych oraz technologie, które mogą „wciągnąć” młodych ludzi w eksplorację gór (mapowanie cyfrowe, fotografia lotnicza i opowiadanie historii wideo)
 • Publikacja zatytułowana HikeWays: Mountain Trails for School Hiking Trips
 • Prezentacja najlepszych tras dla ekologicznych wycieczek klasowych w naszych regionach
 • Główna treść: wybór przewodników po szlakach w naszych regionach (co najmniej 3 z każdego kraju) zbadanych razem ze studentami
 • Dodatkowe zasoby: które mogą dodatkowo ułatwić organizację wycieczek w tych lokalizacjach (inne przewodniki, strony internetowe itp.)

4 wersje językowe (EN, PL, RO, SLO), cyfrowa wersja Przewodnika opublikowana na stronie projektu.

Strona projektu

 • Strona internetowa WordPress z niezbędnymi informacjami na temat projektu, dająca wgląd w szlaki przebyte podczas projektu oraz główne narzędzie do promowania projektu i jego wyniku.

Grupa na Facebooku

 • Do bezpośredniej komunikacji między członkami użyjemy grupy na Facebooku z kanałami z całej sieci. Grupa będzie bezpośrednio dostępna ze strony internetowej projektu.

Działania późniejsze (wpływ i rozpowszechnianie)

 • Baza kontaktów
 • Strona internetowa (+Facebook) dająca wgląd w nasze działania i prezentująca wyniki
 • Ulotki informacyjne i plakaty (w razie potrzeby)
 • Newsletter: 3 edycje w wersji elektronicznej
 • Wydarzenia upowszechniające w Polsce, Rumunii i Słowenii
 • Warsztaty, szkolenia, spotkania w innych projektach
 • Publikowanie na portalach edukacyjnych i turystycznych