W zajęciach, które odbywały się w 6 blokach po 5 godzin, brało udział 10 osób.

Celem kursu było to, aby każdy uczestnik po jego zakończeniu potrafił prowadzić księgowość małej firmy przy różnych formach opodatkowania, przy użyciu programów komputerowych.

Kursanci poznali  zasady rachunkowości oraz akty prawne regulujące prowadzenie księgowości  w małej jednostce gospodarczej, poznali  rodzaje opodatkowania osób fizycznych oraz zasady funkcjonowania podatku VAT. Uczniowie potrafią sprawdzić dowody księgowe, posegregować je i zapisać w odpowiedniej dokumentacji działalności gospodarczej zgodnie z przepisami przy użyciu programów komputerowych z pakietu INSERT – SUBIEKT GT i RACHMISTRZ GT. Nabyli także wiedzę i umiejętności księgowania operacji gospodarczych na kontach księgowych. Na koniec miesiąca nie mają problemów z ustaleniem wyniku z działalności gospodarczej i złożeniem  deklaracji.

 W przyszłości mogą wykorzystać te umiejętności w rozliczaniu własnej działalności oraz w pracy na stanowisku pracownika księgowości w dowolnie wybranej firmie lub biurze rachunkowym.

Prowadząca zajęcia,

Małgorzata Majdak