Podczas uroczystej XXXIX sesji Rady Powiatu w Wadowicach doradca ds. klimatu i środowiska Bernardetta Brusik omówiła działania prowadzone w ramach realizacji projektu LIFE IP Małopolska „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii Województwa Małopolskiego”.

Wręczono nagrody dyrektorom szkół, w których zebrano najwięcej makulatury w konkursie proekologicznym pn. „Eko-Akcja Zbiórka Makulatury”.

Do udziału w akcji zgłosiło się osiem szkół ponadpodstawowych. Nagrodzono cztery z nich. Najwięcej makulatury zebrano w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Kotarbin w nagrodę otrzymał oczyszczacz powietrza i okolicznościowy dyplom. Specjalną nagrodę – laptop dla najlepszej szkoły wręczył Beniamin Szczur, prezes Fabryki Papieru i Tektury „Beskidy” w Wadowicach.

BRAWO!!!!