Wzorem roku ubiegłego z okazji Światowego Dnia Turystyki, uczniowie klas turystycznych 2tn oraz 4 etn udali się do stolicy województwa małopolskiego – Krakowa, by doskonalić umiejętności zawodowe, tj. pilotaż i przewodnictwo turystyczne.

Pilotaż obejmował Drogę Królewską. Start: Wawel, meta: Barbakan. Każda osoba z w/w klas udzielała informacji krajoznawczej na temat wybranego obiektu.

Teoria przeszła w praktykę! Brawo turyści!

Natalia Handzlik