Corocznie Naczelna Rada Adwokacka organizuje ogólnopolską kampanię edukacyjną „Adwokaci rozjaśniają prawo”.

Akcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i średnich. Tegorocznym tematem warsztatów jest przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji, przemocy w rodzinie oraz w grupie rówieśniczej.

W miniony piątek tj. 1 grudnia 2023r. mieliśmy przyjemność gościć panią adwokat Aleksandrę Caban z Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej, która przeprowadziła z uczniami klasy 2e dwugodzinne warsztaty edukacji prawniczej. Dla naszych przyszłych ekonomistów było to ciekawe doświadczenie, a zarazem wyzwanie, albowiem musieli się wcielić w różne w role procesowe.  W trakcie zajęć młodzież uzyskała informacje, jakie działania mogą podjąć w sytuacjach doświadczenia przemocy czy dyskryminacji.

Z pewnością przekazana wiedza oraz udzielone uczniom praktyczne wskazówki, pozwolą im w przyszłości bardziej świadomie i odpowiedzialnie reagować na różne sytuacje życiowe oraz potrzeby drugiego człowieka.