Trzy, dwa, jeden start Dobry Temat!!!

Dzisiejsze spotkanie z Wiktorem Szklarzem przedstawicielem Fundacji „Wypłyń na Głębię” zainaugurowało rozpoczęcie w naszej szkole pierwszego w Polsce programu profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej (w wieku 14 – 19 lat). Naszych uczniów przez 10 tematów przeprowadzi Jasiek Mela.
“Dobry Temat” stanowi wsparcie dla młodzieży szkolnej oraz pozwala nauczycielom na przeprowadzenie pełnowartościowej, skutecznej profilaktyki w każdych okolicznościach.

Jest odpowiedzią na obecne wyzwania przed jakimi stają uczniowie, nauczyciele i cały system edukacji, związane ze skutkami kolejnych kryzysów z jakimi mamy do czynienia jako społeczeństwo.

Ma na celu minimalizowanie czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które umożliwią niwelowanie długoterminowych, negatywnych skutków jakie kryzysy wywołują w stanie psychicznym uczniów.

“Dobry Temat” to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne.